نوشته‌ها

تهویه صنعتی

تهویه صنعتی عمومی و هودهای مکنده موضعی

تهویه صنعتی عمومی و هودهای مکنده موضعی

تهویه صنعتی عمومی و هودهای مکنده موضعی

کنترل گرما با استفاده از تهویه (Ventilation Control)

روش کنترلی ارائه شده محدود به تمهیدات عمومی مهندس ی است. به دلیل پیچیدگی شرایطی که منجر به تنشهای گرمایی می شود، ممکن است علاوه بر تهویه، استفاده از سایر روش های کنترلی نظیر جداسازی کارگر، کاهش ساعات کاری، استفاده از سپرها، پارتیشن ها، وسایل حفاظت فردی و کنترل های اداری و غیره لازم شود.

در کنترل گرما به وسیله تهویه ممکن است احتیاج به منبع هوای جایگزین شده خنک تر، منابع هوای خنک شده مکانیکی و یا تبخیری، خنک سازی به
روش سرعت و یا ترکیبی از آن ها باشد. برای ارائه یک سیستم تهویه مناسب ممکن استلازم شود به مراجع دیگر مراجعه شود.

سیستم های تهویه (Ventilation Systems)

چنانچه هوای خنک جایگزین شونده موجود باشد، ممکن است برای دفع گرما و رطوبت اضافی از تهویه مکش ی استفاده کرد. اگر امکان محصور کردن
منبع گرما وجود داشته باشد برای پیشگیری از ورود گرمای اضافی به محیط کار برای منابعی نظیر کوره ها، بخاری ها و غیره استفاده از یک دودکش
طبیعی یا اجباری کافی است.

در صورتی که قسمتی از منبع محصور گردیده و یا از هودهای موضعی استفاده شود ممکن است برای برآورد حجم هوای مکشی مورد نیاز از کنترل
سرعت ها استفاده کرد.

در صورت وجود فرایندهای متعددی که امکان نصب هود موضعی برای آن ها وجود ندارد ممکن است از تهویه عمومی استفاده کرد. برای برآورد حجم
هوای مورد نیاز لازم است مجموع گرمای محسوس و غیر محسوس کلیه منابع، افزایشقابل قبول دما و رطوبت قبلا محاسبه شود. میزان حجم هوای مورد نیاز برای گرمای محسوس از روابطی که در اسلاید بعدی نشان داده شده است به دست می آید.

هوای مورد نیاز برای گرمای محسوس

هوای مورد نیاز برای گرمای محسوس

Q: هوای مورد نیاز برای گرمای محسوس- فوت مکعب بر دقیقه.
Hs: گرمای محسوسکل- بی تی یو بر ساعت. :
Δt: افزایش دما- فارنهایت.

برای استفاده از رابطه بالا لازم است ابتدا میزان بار گرمایی اولیه تخمین زده شود. بار گرمایی اولیه شامل: بار خورشید، افراد، چراغ ها موتورها و دیگر منابع گرمایی ویژه خواهد بود. از این منابع، گرمای موتورها و خورشیدی تماما گرمای ظاهری است. بخشی از گرمای ناشی از افراد، ظاهری و بخشی نهان خواهد بود. در مورد منابع گرمایی که به محیط گرما می دهند، لازم است درصد هر یک برآورد شود.

به هنگام استفاده از رابطه (1) برای تخمین گرمای ظاهری باید افزایش مجاز دما را بر حسب درجه فارنهایت در نظر داشت. مثلا در محلی که دمای محیط (دمای خشک محیط) 90 درجه فارنهایت مورد انتظار است، چنانچه بخواهیم دمای داخل از 100 درجه فارنهایت تجاوز نکند افزایش دما 10 درجه فارنهایت بوده و گذر هوای خاصی مورد نیاز است. چنانچه برای داخل دمای 95 درجه فارنهایت لازم باشد، گذر هوای مورد نیاز 2 برابر خواهد شد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • سرمایش از طریق سرعت جریان هوا (Velocity Cooling)

 • کنترل گرمای تابشی (Radiant Heat Control)

 • لباس های حفاظتی برای تماس های کوتاه مدت (Protective Suits for Short Exposure)

 • تبادل کننده های تنفسی گرما (Respiratory Heat Exchanger)

 • لباس های خنک شده (Refrigerated Suits)

 • اتاقک ها (Enclosures)

 • عایق سازی (Insulation)

 • خواص آلاینده (Contaminant Characteristics)

 • انواع هودها (Hood Types)

 • Local Exhaust Ventilation

 • فاکتورهای طراحی هود (Hood Design factors)

 • منابع

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با تهویه صنعتی عمومی و هودهای مکنده موضعی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

هودهای مکنده موضعی

مراحل طراحی سیستم مکنده

⇐  مجموعه جزوات تهویه دکتر محمد جواد جعفری

تهویه صنعتی عمومی General Undustrial Ventilation

طراحی تهویه صنعتی