نوشته‌ها

فرورفتن ۴ میلگرد به بدن کارگر در مشهد

/
فرورفتن ۴ میلگرد به بدن کارگر در مشهد جمعه ۱۶ تير ۱۳۹۱ کارگر جوان مشهدی که پ…