نوشته‌ها

ممیزی ایمنی

دانلود انواع فرم های گزارش حادثه

دانلود انواع فرم های گزارش حادثه

دانلود انواع فرم های گزارش حادثه

در صنعت معمولا حادثه های زیادی داریم که بایستی بعنوان کارشناس بهداشت حرفه ای یا ایمنی کلیه این حوادث را مکتوب و در فرم های گزارش حادثه به اداره کار یا تامین اجتماعی گزارش کنید.

ما در مورد ثبت, تجزیه و تحلیل این حوادث بحث کردیم و لازمه که حتما فرایند این کار را یاد بگیریم چون در همه صنایع کاربرد دارد.

برای سازمان ها و همچنین نوع حادثه ها فرم های متفاوتی موجود هستند که می توانید به صورت مستقیم هر مورد را لازم داشتید دانلود کنید.

 

فرم گزارش حادثه فوری

 فرم گزارش حادثه تامین اجتماعی

⇐  فرم شماره 1 گزارش حادثه HSE (فوری)

  فرم شماره 2 گزارش حادثه HSE (میدانی)

  فرم شماره 3 گزارش حادثه HSE (تحلیلی نهایی)

فرم گزارش حوادث، وقایع و بیماری های شغلی به شورای ایمنی زیستی

⇐  فرم گزارش حادثه ناشی از کار (برای دریافت خدمات درمانی)

  فرم ثبت گزارش حادثه به صورت اکسل

در ادامه شما با انواع حوادث ایمنی, بهداشت و محیط زیست آشنا خواهید شد:

حوادث مهم حوزه ایمنی:

حوادثی که در محیطهاي صنعتی و غیر صنعتی منجر به مرگ، مصدومیت (آسیبهاي ناتوان کننده دائمی)، براي کلیه افراد (کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادي، پیمانکاران، بازدیدکنندگان و مراجعه کنندگان) و یا آسیب اساسی به تأسیسات گردد.

 • حوادث آتش سوزي یا انفجار که موجب وارد شدن صدمات جدي و یا از کار افتادن یک یا چند واحد و یا توقف تولید گردد.
 • حوادث مرتبط با نشت گازهاي سمی و قابل اشتعال، نشت و شکستگی خطوط لوله هاي نفتی و فرآورده هاي نفتی، گاز و شبکه گاز رسانی که موجب آسیب جدي به پرسنل (ناتوان کننده دائمی) و تأسیسات میشود و یا سبب آلودگی در سطح وسیعی از منطقه گردد و در داخل جامعه بازتاب گسترده اي(رسانه اي) داشته باشد.
 • کلیه حوادث غیر مترقبه طبیعی از قبیل زلزله، رانش زمین، صاعقه، گردباد یا طوفان شدید که سبب تخریب کلی و یا بخشی از تأسیسات و کارگاه ها گردد.
 • کلیه تصادفات وسایل نقلیه در داخل و یا خارج (مسیرهاي درون یا برون شهري) سازمان ها و شرکت هاي وابسته به وزارت که منجر به فوت یا قطع عضو افراد (کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادي، پیمانکاران، بازدیدکنندگان و مراجعه کنندگان) گردد.
 • شکستگیها، دررفتگی مفاصل، سوختگی و آسیب به چشم، صدمات ناشی از شوك هاي الکتریکی که نیازمند عملیات احیاء باشد.
 • کاهش سطح هوشیاري به علت کمبود اکسیژن و وجود آلاینده هاي سمی (در فضاهاي محدود)
 • کلیه حوادثی که منجر به بیش از سه روز غیبت از کار براي شاغلین سازمان ها و شرکت هاي وابسته به وزارت میشوند.

حوادث مهم حوزه بهداشت:

 • بیماريهاي شغلی منجر به فوت (سیلیکوزیس، آزبستوزیس، سرطان و غیره پس از تایید پزشک متخصص و کمیسیون پزشکی)
 • بیماريهاي شغلی منجر به از کار افتادگی دائم یا تغییر شغل (پس از تایید پزشک متخصص و کمیسیون پزشکی)
 • اپیدمی شدن بیماريهاي غیر شغلی همچون مسمومی تهاي غذایی، اسهال و استفراغ به تشخیص پزشک و یا هر بیماري که توسط سازمان جهانی بهداشت یا وزارت بهداشت A ابتلا هر کدام از کارگران، کارفرمایان، پیمانکاران به بیماريهاي عفونی نظیر هپاتیت، کزاز، ایدز، مالاریا، آنفولانزاي نوع و درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیماري خطرناك واگیر شناخته شده است(به محض تشخیص).
 • مواجهه حاد با پرتوهاي یون ساز حداقل تا شدت 20 برابر حد مجاز
 • سوختگی هاي شدید بیش از 10 درصد کل بدن
 • کلیه بیماريهاي حاد و مسمومیت هاي نیازمند درمان در مواجهه با عوامل بیولوژیک، عوامل عفونت زا و عوامل شیمیایی محیط کار

تذکر: بیماري هاي غیر مرتبط با محیط کار یا مرگ هاي طبیعی نیاز به ارائه گزارش ندارند.

حوادث مهم حوزه انرژي و محیط زیست:

حوادث صنعتی تأثیر گذار بر محیط زیست:

 1. حوادث منجر به آلودگی آب هاي سطحی
 2. حوادث منجر به آلودگی آّ ب هاي زیر زمینی از قبیل چاه چشمه و قنات
 3. حوادث منجر به آلودگی هوا
 4. حوادث منجر به آلودگی خاك
 5. حوادث منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی (طبیعی، فضاي سبز،کشاورزي)
 6. حوادث منجر به از بین رفتن جانوران (حیات وحش- اهلی)

حوادث زیست محیطی تأثیر گذار بر صنعت:

 1. خسارات وارده بر صنعت (تجهیزات و سیستم هاي کنترل آلودگیها) ناشی از پدیده ریز گردها
 2. خسارات وارده بر صنعت (تجهیزات و سیستم هاي کنترل آلودگیها) بر اثر بلایاي طبیعی

حوادث حوزه انرژي:

 • هدر رفت منابع و حامل هاي انرژي

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دانلود انواع فرم های گزارش حادثه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.