نوشته‌ها

ایمنی سیستم های تحت فشار

بازرسی بصری در ارگونومی

بازرسی بصری در ارگونومی

Visual inspection of Ergonomics

در صنایع, انتقال اطلاعات از محصول تولید شده به شخصی که معمولا کیفیت محصول را تعیین می کند, بازرسی نامیده می شود. در سیستم های تولیدی مداوم غالبا به منظور کاهش ضایعات و همچنین اجتناب از پیچیده شدن عمل بازرسی, بازرسی محصول در چندین مرحله انجام می شود. در بعضی از مراحل مونتاژ, بازرسی جر وظایف فرد محسوب می شود. بدین ترتیب که شخص ابتدا کیفیت کار نفر قبل را ارزیابی و کنترل می کند و سپس وظیفه اصلی خود را انجام می دهد. البته باید متذکر شد که در چنین حالتی افرا مدت زمان زیادی را صرف بازرسی کار نفر قبل می کنند و در واقع وظیفه کنترل کیفیت را انجام می دهند.

روش های مورد استفاده در بازرسی و کنترل محصول ممکن است به صورت مشاهده مستقیم, اندازه گیری دستی و یا ماشینی باشد. با استفاده از دستگاه های کامپیوتری می توان بازرسی های یکنواخت را به طور خودکار انجام داد. البته ازمون های متغییر و یا بازرسی محصولات با حجم تولید پایین هنور باید به صورت دستی انجام پذیرد.

اطلاعات بیشتر