نوشته‌ها

ایمنی صنعتی ماشین الات و ربوت ها

ایمنی ماشین و روبوت ها

ایمنی ماشین و روبوت ها (Safety equipment and robots)

در اینجا توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با استفاده از وسایل ایمنی گوناگون٬ کارگران در برابر خطرات ناشی از ماشین ها محافظت کرد. در چند سال اخیر٬ ایمنی روبوت ها بیشتر از ایمنی دیگر ماشین ها مطرح بوده است؛ به همین دلیل٬ در اینجا روبوت ها را محور گفت و گوی خود قرار می دهیم. البته بسیاری از وسایل ایمنی مطرح شده٬ برای محافظت ماشین های دیگر به جز روبوتها طراحی و تکمیل شده و کاملا مناسب انها می باشند.

اطلاعات بیشتر