نوشته‌ها

شعر ایمنی

/
شعر ایمنی شعر زیر توسط دوست خوبم مهندس جهانگیری مسئول HSE …