نوشته‌ها

مخاطرات و آلودگی های محیط کار

سم شناسی فلزات قاسمخان

سم شناسی فلزات قاسمخان

Toxicology of metals Qasmkhan

با پیشرفت صنعت و تمدن استفاده از فلزات بیشتر شده و به تبع آن خطر مسمومیت کارگران نیز افزایش یافته است . از نظر خواص فیزیکی می توان فلزات را عناصری دانست که :

  1. درخشندگی و جلای زیادی دارند
  2. جریان برق و گرما را خوب هدایت می کنند
  3. قابلیت چکش خواری و مفتول شدن دارند
  4. استحکام و نرمی دارند

فلزات هنگام ورود به بدن انسان مراحلی را طی می کنند تا در نهایت از بدن دفع شوند . این مراحل که توکسیکوکینتیک نام دارد عبارتند از جذب، توزیع و تجمع ، دفع.

اطلاعات بیشتر