نوشته‌ها

انواع سرطانهای شغلی

سرطان های شغلی از حلم سرشت و دل پیشه

سرطان های شغلی از حلم سرشت و دل پیشه

Occupational cancer

کلمات کلیدی: زمینه های مساعد در بروز سرطان های شغلی,  سرطان شغلی پوست, سرطان ریه, سرطان مثانه, تشخیص سرطان های شغلی, پیشگیری و درمان سرطان های شغلی

بیمای سرطان که هنوز دانش پزشکی به درستی به آن پی نبرده شاید اتیولوژی وحدی نداشته باشد ولی آنچه مسلم است یک دسته از سرطانها یعنی سرطان های ناشی از کار دارای عواملی مشخص و علت واضح و معلوم می باشند. در حقیقت سرطانهای ناشی از کار در اثر تماس کم و بیش طولانی بدن با مواد مختلف یا تشعشعات گوناگونی که سرطانزا شنخته شده اند تولدی می شوند.

اگرچه امروزه از یک طرف استعمال مواد شیمیایی مختلف و از طرف دیگر استفاده روز افزون از اجسام رادیو اکتیو, خطر سرطانهای شغلی را روز به روز بیشتر کرده است.لیکن نمی توان تمام موادی را که در آزمایشگاه و روی حیوانات تولید سرطان می کنند. نسبت به انسان نیز حتما سرطان زا تلقی کرد.

اطلاعات بیشتر