نوشته‌ها

روش نمونه برداری و تجزیه کروتون آلدهید

/
روش نمونه برداری و تجزیه کروتون آلدهید خصوصیات فرمول مولکولی CH3CH=CHCO٬ وزن مولکولی ۷۰.۰۹٬ مایع…