راهنمای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی برای تماس های شغلی

راهنمای ارزیابی ریسک مواد شیمیایی برای تماس های شغلی

فایل: PDF تعداد صفحات: 52

اهداف

  1. شناخت خطرات ناشی از تمام مواد شیمیایی که در محیط کار استفاده, انبار و یا حمل و نقل می شود.
  2. ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی خطرناک از طریق تنفسی, پوستی و گوارشی
  3. ارزیابی میزان کفایت اقدامات کنترلی در دسترس
  4. مشخص کردن وظایفی که ریسک بالایی برای سلامتی کارکنان دارند.
  5. پیشنهاد اقدامات کنترلی مناسب برای حذف یا کاهش ریسک

دانلود با لینک مستقیم⇐ ارزیابی ریسک مواد شیمیایی برای تماس های شغلی

نوشته‌ها

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

مقدمه ای بر ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

/
مقدمه ای بر ارزیابی ریسک مواد شیمیایی مقدمه ای بر ارزیابی ریسک مواد شیمیایی …