نوشته‌ها

Stressful shift at work-تنش در شیفت کاری

راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار

/
راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار نویسنده : سمیه کرمی کارشناس بهداشت حرفه ای…