نوشته‌ها

بلند کردن دستی بار

بلند کردن دستی بار

/
بلند کردن دستی بار ( Manual lifting load ) بلند کردن دستی بار ( Man…