نوشته‌ها

بهداشت محیط

گزارش کارآموزی بهداشت محیط در مرکز بهداشتی و درمانی شهید ترکیان

گزارش کارآموزی بهداشت محیط در مرکز بهداشتی و درمانی شهید ترکیان

تهیه و تنظیم

فاطمه طهماسبی
فاطمه فیضی

فهرست مطالب 

فصل اول

 • کروکی و نقشه منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید ترکیان
 • وضعیت بهداشت محیط منطقه
 • وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
 • وظایف پرسنل بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی
 • اخلاق و روش بازرسی
 • نحوه ی صدور کارت معاینه پزشکی برای مشاغل مختلف
 • روند اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
 • نحوه ی بازدید اماکن غیر مشمول ماده 13
 • نحوه ی پیگیری موارد غیر بهداشتی اماکن غیر مشمول ماده 13
 • طرح ادغام بهداشت مواد غذایی و هدف ونحوه ی نمونه برداری مواد غذایی و ید سنجی
 • آگاهی از نحوه ارتباطات بین بخشی جهت حل معضلات بهداشتی
 • نحوه بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان
 • نحوه ی سالمازی میوه و سبزیجات
 • آشنایی با سموم و مواد گندزدای مورد استفاده در اماکن عمومی
 • ضوابط پسماندهای پزشکی ویژه و پسماندهای وابسته
 • نحوه ثبت شکایات و گزارشات مردمی و پیگیری آنها
 • بهداشت محیط روستایی
 • اقدامات بهداشتی در مواقع بروز و شیوع بیمای های واگیر
 • اقدامات بهداشتی در مواقع بروز حوادث وبلایای طبیعی و غیر طبیعی
 • نحوه ی کشف و ضبط مواد غذایی و پیگیری های لازم
 • نحوه ی بایگانی سوابق اقدامات انجام شده
 • نحوه ی جمع بندی و ارسال آمارها
 • اقدامات بهداشت محیط در مناسبت های خاص

فصل دوم

 • وضعیت تأسیسات آبرسانی منطقه تحت پوشش
 • روش کلر سنجی و پیگیری موارد نامطلوب
 • نمونه برداری شیمیایی و میکروبی آب وفاضلاب

فصل سوم

 • نحوه جمع آوری و دفع فاضلاب های خانگی و فاضلاب های سطحی
 • نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع فاضلاب های خانگی
 • آبیاری مزارع با فاضلاب خام

فصل چهارم

 • مدیریت مواد زاید جامد منطقه
 • نظارت بر نحوه ی جمع آوری،حمل ونقل و دفع مواد زاید شهری، روستایی و صنعتی

فصل پنجم

 • بازدید های گروهی:
  • سالم آب
  • صنایع غذایی جمانه
  • ورمی کمپوست
  • صنایع غذایی 202
  • کارخانه وجین
  • حلقه دره
  • کارخانه درنا
  • کارخانه کیک آشنا
  • ایستگاه پالایش آلودگی هوا
  • تصفیه خانه 3 و 4 تهران پارس
  • روستاي شهرستانك
  • تصفيه خانه آب و فاضلاب

این گزارش در 109 صفحه و در قالب فایل word تهیه و تنظیم شده است که به صورت مستقیم در زیر می توانید دانلود کنید.