نوشته‌ها

کتاب ارگونومی دکتر ارمکی

کتاب مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار

کتاب مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار

کتاب مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار

کتاب مکانیک بدن و اصول طراحی محیط کار یکی از کتاب های مرجع ارگونومی جهت آزمون های کارشناسی, ارشد و دکترا است که توسط دکتر ارمکی تالیف شده است.

در اینجا ما فصل 4 تا 9 ( 6 فصل) این کتاب را قرار داده ایم که در قالب فایل pdf می توانید دانلود کنید.

سر فصل های این کتاب به صورت زیر است:

فصل چهارم: حمل و نقل دستی

فصل پنجم: استاندارد های حدود مجاز حمل بار

فصل ششم: کار عضلانی

فصل هفتم: آنتروپومتری

فصل هشتم: طراحی ایستگاه کار

فصل نهم: طراحی ابزار

برای داوطلبان ارشد توصیه می شود طبق اصول زیر کتاب را بخوانید

کتاب ارمکی:

  • فصل اول مهم نیست آناتومی و فیزیولوژی سوال نمیاد
  • فصل دوم مهم فرمول ص44 و ص47 سوال بودن
  • فصل سوم زیاد مهم نیست ولی بایستی بخونید
  • فصل چهارم مهم
  • فصل پنجم معادله نایوش بسیار مهم و اینکه چه پارامترهایی دخیل هستند و …
  • فصل ششم بسیار مهم، فرمولای ص 260 و 261 چندین بار تو ارشد تکرار شدن
  • فصل هفت مهم
  • فصل هشتم اعداد مربوط به زوایاست صندلی و ارتفاع و… مهم

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید