نوشته‌ها

گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت داروسازی

محقق

سرکار خانم مهندس سیده زهرا حسینی سنگ چی

سرفصل های گزارش کارآموزی (مرداد 95) به شرح زیر هستند:

 • فصل اول

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • کلیاتی پیرامون بهداشت حرفه ای
  • تاریخچه کارخانه جام دارو
  • آشنایی با قسمتهاي مختلف کارخانه و خطوط تولید
  • تشریح فرآیند عملیات تولید
  • چارت سازمانی
  • شرح وظایف مسئول ایمنی و بهداشت کارخانه
  • منشور اخلاقی کارخانه
 • فصل دوم

  • مقدمه
  • ارزیابی ریسک
  • ارزیابی ریسک به روش Hazan
  • آشنایی با کمیته حفاظت فنی کار
  • بازرسی ایمنی
  • آموزش ایمنی
  • گزارش حوادث
  • ایمنی حریق
  • تجهیزات حفاظت فردی
  • ایمنی مواد شیمیایی
  • برگه اطلاعات مواد شیمیایی (msds)
  • تهویه
  • تهویه در این کارخانه
 • فصل سوم 

  • روشنایی در محیط کار
  • فرم بررسی شدت روشنایی در کارخانه
  • سروصدا در محیط کار
  • فرم بررسی میزان سرو صدا کارخانه
  • شاخص WBGT
  • فرم اندازه گیری شاخص استرس حرارتی WBGT
 • فصل چهارم

  • مقدمه
  • اسپیرومتری
  • ادیومتري
 • فصل پنجم

  • تمامی اقدامات جهت بهسازي در کارخانه
  • نقاط ضعف کارخانه جام دارو از نظر به سازي
 • منابع

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید: مجلات بهداشت حرفه ای