نوشته‌ها

hse plan-طرح hse

نمونه Hse Plan در نیروگاه

نمونه Hse Plan در نیروگاه

تعاریف:

 • کارفرما: منظور شرکت احداث و توسعه ویژه مپنا می باشد.
 • شرکت: منظور شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان می باشد.
 • پیمانکار: منظور کلیه پیمانکاران فرعی می باشد.

نکته: تمام موارد ایمنی مربوط به کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان و مشمول پیمانکاران فرعی می باشد.

خط مشی ایمنی, بهداشت و محیط زیست شرکت (H.S.E policy)

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان با عنایت به سابقه دیرینه در نگهداری, تعمیرات اساسی و دوره ای, راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات نیروگاهی و سایر صنایع و خدمات مهندسی, طراحی, ساخت, تامین تجهیزات و نصب انها و با هدف افزایش رضایت مشتریان, جلب اعتماد صاحبکاران, صیانت از نیروی انسانی, با اگاهی از مخاطرات فعالیتهای مورد نظر, علاوه بر دارا بودن نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2008 نسبت به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای, متناسب با استاندارد OHSAS18001:2007 نیز اقدام نموده است و در جهت دستیابی به اهداف فوق, خود را ملزم به رعایت اصول نیز می داند:

 1. بکارگیری نیروی انسانس با صلاحیت و متخصص
 2. ایجاد محیط ایمن, سالم و بهداشتی برای انجام فعالیتها
 3. بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت, ایمنی و بهداشت حرفه ای
 4. ارایه خدمات با سطح کیفی مورد انتظار مشتریان در زمان های توافق شده
 5. بروز نمودن سطح دانش کارکنان در جهت افزایش بهره وری و کاهش مخاطرات ناشی از کار

بنابراین از تمامی کارکنان سازمان انتظار می رود با درک مفاد این خط مشی, انرا سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و همواره با بهره گیری از موارد مزبور به دنبال راههای نوین برای بهبود مستر باشند.

فهرست مقاله:

 • اطلاعات پایه
 • خط مشی
 • چارت سازمانی
 • استراتژی و اهداف
 • سرپرستی, نظارت و گزارش امور
 • مسولیت ها
  • مسولیت مدیر پروژه
  • سرپرست کارگاه
  • سرپرست HSE
  • سرپرستان واحدها و سوپروایزرها
 • الزامات قانونی
 • ارتباطات و انتقال اطلاعات ایمنی, بهداشت و محیط زیست
 • آموزش
 • جلسات ایمنی
 • بررسی و گزارش حادثه
 • ارزیابی خطر
 • دستوالعمل های اضطراری
 • دستورالعمل های ایمنی
 • خطرات ویژه
 • لیست دستورالعمل های مربوطه

این مقاله در قالب فایل PDF و در 20 صفحه تنظیم شده است که در زیر به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.