نوشته‌ها

نکات ایمنی دستگاه خرد کن

نکات ایمنی دستگاه خرد کن

نکات ایمنی دستگاه خرد کن

 نحوه کار ماشین های خرد کن به صورتی هستند که قطعات بزرگ درخت را برش می دهند و به قطعات و تراشه های کوچکی تبدیل می کنند. خطراتی که کارگران را تهدید می کند تماس با اجزای دستگاه خرد کن( تیغه، دیسک و یا چاقو) و قطع شدن عضوی از بدن و در نهایت مرگ است. همچنین قطعات پرتاب شده از این دستگاه می تواند باعث اسیب به کارکنان شود. برای به حداقل رساندن این خطرات باید از به کارکنان آموزش داده شود و از کنترل های مهندسی استفاده کنیم.

خطرات (Hazards) شامل:

 • کشیده شدن کارگر به داخل دستگاه در اثر تماس با آن
 • افت شنوایی در اثر سروصدای زیاد و در نهایت از دادن شنوایی به طور کامل
 • سایر آسیب های صورت، چشم،سر و دست

روش کار ایمن – Safe Work Practices

 • هرگز هنگام کار کردن دستگاه نباید به آن نزدیک شد.
 • از لباس های گشاد نباید استفاده شود.
 • همیشه به دستورالعمل های کارخانه سازنده دستگاه و دستورالعمل های ایمنی توجه داشته باشید.
 • از گوش بند، عینک ایمنی، کلاه سخت و دستکش استفاده کنید.
 • کارگران باید در بهره برداری ایمن از ماشین رنده نجاری آموزش ببینند و اطمینان داشته باشید که کرگران جدید در استفاده از دستگاه خرد کن خود را به خطر نمیندازند و بر روی کار آنان باید نظارت داشته باشیم.
 • در تماس با اجزای عملیاتی دستگاه خردکن از خودتان محافظت کنید و از برداشتن حافظهای  و درب دستگاه تا زمانی که کامل متوقف نشود خودداری کنید.
 • از پیش بندها  مخصوص نجاری به طور جدی خودداری کنید.
 • حفظ فاصله ایمن کارگر با منطقه عملیاتی دستگاه خردکن
 • به هنگام تعمیرات دستگاه اطمینان حاصل کنید که دستگاه با با یک سیستم قفل کننده ایمن، قفل شده باشد.

فایل انگلیسی مقاله در زیر پیوست شد.