خطرات ارگونومیکی

در محیط های کاری در صورتی که عوامل ارگونومی در محیط کار رعایت نشود خطرات ارگونومیکی به صورت اختلالات اسکلتی-عضلانی, کمردرد, سندروم و … ایجاد می شود که حتما به وسیله ارزیابی هایی که از محیط کار می شود عوامل خطر شناسایی و اصلاح شوند.

نوشته‌ها

جدا کردن و تصفیه گرد و غبار در زیرزمین

خطرات و عوامل زیان آور در معادن

/
خطرات و عوامل زیان آور در معادن The risks and harmful factor…