نوشته‌ها

نگه داری سقف و پر کردن محل استخراج

نگه داری سقف و پر کردن محل استخراج

عنوان

نگه داری سقف و پر کردن محل استخراج

نگه داری خوب سقف به امر مبارزه موفقیت آمیز با گرد و غبار کمک های شایان می نماید. همواره سقف ها تمایل دارند مه به طرف نواحی حفاری شده در عقب یک سینه کار در حال پیشروی به وجود می اید نشست نمایند٬ و حال آنکه وسایل نگه داری موجب می شوند که حرکت به سمت پایین سقف ها به طرف نواحی قبل از سینه کار متمایل گردد.

در نتیجه ممکن است فشار اضافی بر روی موادی که هنوز در جای خود قرار دارند آشکار گردد که این امر مخصوصا در مورد زغال منجر به ایجاد درزه و شکاف می گردد که به نوبه خود در موقع استخراج زغال موجب ایجاد گرد و غبار زیاد می شود.

اطلاعات بیشتر