نوشته‌ها

حمل ونقل کانیها و سنگها

حمل و نقل کانیها و سنگها

عنوان

حمل و نقل کانیها و سنگها

باربری کا نیها و سنگها در معادن به طور کل به دو بخش تقسیم می شود و که یکی بارگیری است که در سینه کار و نزدیک آن انجام می شود دیگری ترامینگ است که شامل کلیه عملیات و تغییر مکان از لحظه بارگیری تا رسیدن به سطح زمین می گردد.

جدا از عملیاتی که در سینه کارهای مکانیزه زغال بوسیله ماشین آلات انجام می شود٬ این فصل اختصاص به کلیه جابجایی ها و تغییر مکان های زغال و سنگ ها در این محدود خواهد داشت.

انتقال ماده معدنی از طبقه به طبقه دیگر یا از شکلی به شکلی دیگر٬ بعلاوه حمل زغال یا سنگ بوسیله واگنت یا اسکیپ در این بخش بررسی می شود.

بارگیری ممکن است دستی یا مکانیکی باشد٬ اگرچه تمایل زیادی به جایگزین کردن بارگیری دستی به ماشینی وجود دارد٬ ولی هنوز هم درصد زیادی از زغال های زیرزمینی به وسیله وسایل اولیه دستی بارگیری می شود. پیشرفت هایی که در زمینه مکانیزاسیون صنایع معدنکاری زغال سنگ بدست آمده است٬ در هرجا که لازم شده و روش کار مشابه بوده اس به کمک معادن فلزی نیز  امده است.

اطلاعات بیشتر