نوشته‌ها

حمل و نقل (Transportation)

حمل و نقل کالاهای خطرناک

حمل و نقل کالاهای خطرناک

عنوان

حمل و نقل کالاهای خطرناک

سالانه حمل و نقل کالاهای خطر ناک از طریق جاده، ریل، دریا و هوایی بیشتر و بیشتر می شود. حمل و نقل این کالاها به سبب نقش حیاتی شان در تامین مواد اولیه مورد نیاز انواع مواد مصرفی وصنایع شیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار است و این ویژگی برحمل این کالا ها بصورت امن تاکید دارد.

اطلاعات بیشتر