نوشته‌ها

کلیات وسایل حفاظت فردی

کلیات وسایل حفاظت فردی

کلیات وسایل حفاظت فردی

 

عنوان

کلیات وسایل حفاظت فردی

موضوعات:

مقدمه

اصول کلی (General Principles)

حفاظت سر (Head Protection)

حفاظت از چشم و صورت (Eye and face protection)

حفاظت از سیستم شنوایی (Hearing protection)

حفاظت از دستگاه تنفسی (Respiratory Protection)

 (Hand Finger  and arm protection )حفاظت انگشت٬ دست و بازو

حفاظت پاها (Feet and Legs Protect)

حفاظت از تمام بدن (body Protect)

حفاظت در برابر سقوط (Fall protection)

حفاظت کارگران برق کار (Electrical Worker protection)

دوش های اضطراری و چشم شویی ها (Emergency showers and eye wash Fountains)


برای دیدن مطلب فایل پیوست شده را دانلود کنید.

 

این مطلب بروزرسانی شد و فایل دیگر از وسایل حفاظت فردی از مهندس سنجری در 39 صفحه پیوست شد.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید 

حتما بخوانید:

وسایل حفاظت فردی