نوشته‌ها

اصول تهویه عمومی

مراحل طراحی سیستم مکنده

مراحل طراحی سیستم مکنده Exhaust System Design Procedure

سیستم کانال که هود, وسایل تمیز کننده هوا و هواکش را به یکدیگر وصل می کند باید به طور صحیح طراحی گردد. این مرحله بیش از اتصال ساده بخش های مختلف کانال به یکدیگر است. چانچه سیستم به طور دقیق و بگونه ای که نهایتا هوای مورد نیاز از هر مسیر عبور کند طراحی نگردد کنترل الودگی هوا ناممکن خواهد بود.

نتایج مراحل طراحی ذیل اندازه های کانال, ضخامت, مواد و نقطه کار (جریان هوا و فشار لازم سیستم) مورد نیاز هواکش سیستم را به دست خواهد داد.

قدم های اولیه Preliminary Steps

امکانات طراحی را با تمام افراد درگیر از جمله راهبران فرایند یا وسایل و همچنین افراد تعمیر و نگهداری, بهداشت, ایمنی, حریق و محیط زیست هماهنگ کنید. طراح باید در شروع محاسبات طراحی, اطلاعات زیر را بعنوان حداقل اطلاعات مورد نیاز در اختیار داشته باشد.

اطلاعات بیشتر