نوشته‌ها

Safety equipment and heavy machinery-ایمنی تجهیزات و ماشین آلات سنگین

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات

با توجه به تنوع ماشین آلات، دستورالعمل کلی ذیل برای وسایل انتقال نیرو ارائه شده و لازم است در صورت نیاز دستورالعملهای اختصاصی برای شرایط و موارد خاص براساس نوع کار و ماشین آلات مربوطه (مثلا دستورالعمل کار با بلدوزر) تهیه شود.

موضوعاتی که در این بخش توضیح داده شده است:

 • ایمنی در کار با بلدوزر

 • ایمنی در کار با جرثقیل

 • ایمنی در کار با لودر

 • ایمنی در کار با لیفتراك

 • بسکتهاي هوایی

 • تجهیزات ایمنی

 • تجهیزات جرثقیلهاي متحرك

 • تعمیر و نگهداري ماشین آلات

 • جرثقیل برجی

 • دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات

 • قوانین ایمنی عملی براي رانندگان

 • مقررات ایمنی هنگام تعمیرات فنی

 • وسایل بستن و بلند کردن بار


1. تمام قطعات متحرک خارجی موتور ها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار می روند و همچنین کلیه قسمتهای خطرناک ماشین هائیکه در حال کار می باشند باید دارای حفاظ ممناسب و مطمئن باشد مگر وقتی که ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیا و یا اشخاص با قطعات متحرک غیر ممکن شود.

در تهیه و ساخت حفاظها باید نکات زیر مراعات گردند:

 • عمل آنها موثر و قابل اطمینان باشد.
 • از دسترسی به قسمتهای خطرناک ماشین در موقع کار جلوگیری نماید.
 • برای متصدی دستگاه در هنگام کار ناراحتی و مانعی ایجاد نکند.
 • حتی الامکان موجب نقصان محصول نگردد.
 • عمل آن بطور خودکار یابا حداقل کوشش انجام گیرد.
 • متناسب با نوع ماشین و کار آن انتخاب شود.
لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید