نوشته‌ها

افت شنوایی صنعتی

بیماری های ناشی ار عوامل فیزیکی حلم سرشت و دل پیشه

بیماری های ناشی ار عوامل فیزیکی حلم سرشت و دل پیشه

Diseases resulting from physical factors

توجه به شرایطی فیزیکی محیط کار, یکی از عوامل موثر در ایجاد روحیه مناسب در کارگران صنایع می باشد. چه علاوه بر آنکه شرایط فیزیکی مطلوب, بازده کار را افزایش می دهد. تاثیر ناخودآگاه آن شبب می شود. که کارگران نسبت به محیط کار خود احساس دلبستگی کنند. و از این رهگذر مسائلی نظیر تاخی در حضور مرتب, استعفا, دلسردی از کار, و حوادث و سوانح به حداقل کاهش یابد. بدین ترتیب اثرات نیکویی که یم محیط فیزیکی مناسب و مطلوب بر روحیه کارگران می گذارد, غیر قابل انکار است. به عنوان مثال, استقرار کارگران در مکان و فضای مناسب و دسترسی انها به انواع وسایل مورد نیاز یکی از ضروریات محیط کار است.

اطلاعات بیشتر