نوشته‌ها

خطرات شوک الکتریکی

مدل ایمنی کنترل خطرات انجام ایمن عملیات کاری

مدل ایمنی کنترل خطرات انجام ایمن عملیات کاری

Control safety hazards models perform safe work practices

انجام ایمن عملیات کاری

یک محیط ایمن برای کار برای کنترل تمام خطرات برق کافی نیست. افراد باید به طور ایمن کار کنند. انجام ایمن عملیات به کنترل صدمات و مرگ و میر های ناشی از خطرات محیط کار کمک می کنند. اگر با مدارهای برق یا با ابزار یا دستگاه های برقی کاری انجام می شود, عملیات کار ایمن نیاز است.

قبل از شروع به کار, فرد باید سوالات زیر را از خود بپرسد:

  • چه چیزی ممکن است درست کار نکند.
  • آیا گاهی ابزار وتجزیه لازم برای انجام این کار به صورت ایمن وجود دارد؟

تمام کارگران باید با دستورالعملهای ایمنی مربوط به کارشان و با چگونگی استفاده از کنترل های مخصوصی که آنها را ایمن نگه می دارند آشنا باشند. اطلاعات بیشتر