بایگانی برچسب برای: بررسی وضعیت های انجام کار به روش رولا(rula) در یک کارخانه تولید لوازم الکتریکی