نوشته‌ها

مخاطرات و آلودگی های محیط کار

ایمنی مواد با خطرات متفرقه٬ زیان آور٬ محرک٬ آلوده کننده محیط زیست و آب

ایمنی مواد با خطرات متفرقه٬ زیان آور٬ محرک٬ آلوده کننده محیط زیست و آب ( Food safety risks polluting water and other harmful stimulants)

مواد با خطرات متفرقه: شامل موادی است که دارای اثرات آلوده کنندگی محیط زیست٬ مواد غذایی و آبهای سطحی و زیرزمینی هستند. شناسایی برخی مواد با خطرات متفرقه و زیان اور و سوز آور یا محرک در این بخش ارایه می شود. برای دیدن مواد و موضوعات در ادامه مطلب با ما همراه باشید

اطلاعات بیشتر