نوشته‌ها

عملیات اطفا حریق در جنگل

فایرباکسها و لوله های نواری

/
فایرباکسها و لوله های نواری از زماني كه آب بطور سيستماتيك به عنوان…