نوشته‌ها

لودر و مینی لودر (بابکت)

چک لیست لودر و مینی لودر (بابکت)

/
چک لیست لودر و مینی لودر (بابکت) Checklist of loaders and mini exc…
Safety equipment and heavy machinery-ایمنی تجهیزات و ماشین آلات سنگین

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات

/
دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات با توجه به تن…