نوشته‌ها

ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی در کاربرد تورهای ایمنی

ایمنی در کاربرد تورهای ایمنی

Safety in the use of safety nets

استفاده از ابزار ایمن به منظور جلوگیری از سقوط افراد در هنگام کار در ارتفاعات, اجباری است. چنین ابزاری نیمه ثابت باشند, نظیر استفاده از نرده ها. با این حال, گاهی امکان استفاده از ابزار ثابت وجود ندارد که در چنین مواردی می توان از توری های ایمنی استفاده کرد.

کاربرد انها در تاسسی بناهای فلزی, تعمیرات سقف ها یا پل ها و طرح های ساختمانی, نه تنها مانع سقوط از ارتفاعات می شوند, بلکه آنها را در برابر سقوط اشیا نیز محافظت می کنند. در زمان استفاده از تورها, باید توجه داشته باشیم که تورهای دارای ساختمان محکمی باشند و بتواند در یک زمان, حداقل مانع سقوط دو نفر شوند.

اطلاعات بیشتر