نوشته‌ها

رفت و آمد در راهروهای زیرزمینی

رفت و آمد در راهروهای زیرزمینی

/
اگر گرد و غباری در راهروها معنی انباشته شده اند به طریقی…