نوشته‌ها

جرثقیل سقفی

ایمنی مقدماتی جرثقیل سقفی و تجهیزات لیفتینگ

ایمنی مقدماتی جرثقیل سقفی و تجهیزات لیفتینگ

 

آشنایی مقدماتی (عمومی) :
1 – خطرات جرثقیل سقفی وتجهیزات باربرداری
2 – روش ها وتکنیک های ایمن بستن و بلند کردن بار

قدیمی ترین جرثقیل ایران – جرثقیل اکوان akvancrain

جرثقیل اكوان داراي مختصاتي همچون بارج به طول 2۷ در 2۴ متر، 200 تن وزن بارج از نوع پرچي و جرثقیل 250 تني است. پالایشگاه آبادان – 1316 خورشیدی

اطلاعات بیشتر