نوشته‌ها

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان(PDF)

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان

چکیده:اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه اي مي پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي شود و سپس روش هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار نام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه اي در ايران اشاره مي گردد. همچنين فرهنگ، سخت افزار و سيستم ها كه عوامل كليدي در ايمني و سلامت حرفه اي هستند مورد بررسي قرار مي گيرند. مواردي راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت ارائه مي شود. انواع برنامه هاي ايمني بر مبناي مشوق و برمبناي رفتار تحليل مي شوند. بعد از اين مطالب استرس مرد بررسي قرار مي گيرد. پس از تعريف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملي كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر مي پذيرند، بررسي شده و سپس راهكارهايي در چارچوب مديريت استرس براي بهينه كردن آن ارائه مي شود.

پسورد فایل: sirvan-bh89.blogfa.com

sizeحجم فایل: 416 KB

downloadلینک دانلود: download

downloadمنبع: sirvan-bh89.blogfa.com