نوشته‌ها

ایمنی در صنعت

نمونه های مسائل حائز اهمیت در نظام HSE در کارگاه ها و پروژه ها

نمونه های مسائل حائز اهمیت در نظام HSE در کارگاه ها و پروژه ها

Examples of important issues in the HSE in workshops and projects

موارد ایمنی حفاظت در امور ایمنی برقی پروژه

 در کارگاه ها و محیط های کاری مختلف, به طرق عدیده, خطر برق گرفتگی وجود دارد و این خطر عمدتا در مواقعی به وجود می آید که پوشش (روپوش) سیستم های برق, معیوب ( پاره) شده یا شکفی در انها ایجاد شود. همچنین ممکن است پوشش سیم های داخلی موتورها یا دستگاه های الکتریکی, ساییده یا سوخته شده و بر ثر تماس با بدنه ی دستگاه های و تجهیزرات الکتریکال, مخاطراتی را در بر داشته باشد. در ادامه موضوعات این بخش به صورت کامل گفته شده که در فایل پیوستی می توانید دانلود کنید.

اطلاعات بیشتر