نوشته‌ها

نمونه برداری از آلاینده های هوابرد

آلودگی هوا و کنترل آن ( روش ها و وسایل نمونه برداری از هوا )

آلودگی هوا و کنترل آن (روش ها و وسائل نمونه برداری از هوا ) Air Sampling Instrument and Methods

دسته بندی آلاینده های شیمیائی بر اساس:
حالت فیزیکی

گاز و بخارات

آئروسلها

2. ترکیب شیمیائی
فلزات

مواد معدنی

مواد آلی

اثرات فیزیولوژیک

مواد التهاب آور و محرک

مواد خفگی آور

مواد بیهوشی آور و مخدر

سم های سیستمیک

بر اساس حالت فيزيكي

گازها و بخارات

بر گرفته از وبلاگ hseو یهداشت حرفه ای یزد


.docx  آلودگی هوا و کنترل آن (روش ها و وسائل نمونه برداری از هوا ) Air Sampling Instrument and Methods.docx (اندازه: 1.77 MB / تعداد دفعات دریافت: 24)