نوشته‌ها

دی اکسید کربن و متان

شناسایی و اندازه گیری آلودگی های گازی زیست محیطی

شناسایی و اندازه گیری آلودگی های گازی زیست محیطی

Gas detection and measurement of environmental pollution

پایش محیط زیست، شناسایی و اندازه گیری آلودگی های محیطی مبنای تصمیم گیری در مدیریت زیست محیطی است.

با توجه به اینکه در روش های معمول و رایج اندازه گیری و نمونه برداری و انجام طیف سنجی از نمونه‌ها به منظور محاسبه غلظت آلاینده‌ها، فرایند نمونه‌برداری از محل خاصی صورت می‌گیرد، نمی‌توان ناحیه وسیعی از اتمسفر را به طور هم زمان و پیوسته مورد بررسی قرار داد.

پیشرفت‌های اخیر در زمینه ساخت و بهبود سامانه های اپتیکی – لیزری منجر به ظهور شاخه علمی دورسنجی اپتیکی شده و کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، حفاظت از محیط زیست، ریز گردها و نقشه برداری شده است.

از مهمترین ویژگی این سامانه دورسنجی اپتیکی – لیزری، اندازه گیری همزمان و پیوسته چند نوع آلاینده بدون نیاز به نمونه گیری، با دقت و حساسیت بالا در حدود PPM و PPT است. از این رو اجرای اندازه گیری اپتیکی در پروژه های نفت و گاز می‌تواند زمینه توسعه این شاخه علمی و بهره مندی از این فناوری در زمینه کاهش و کنترل آلاینده ها در سطح کشور و به ویژه در منطقه ویژه صنعتی عسلویه و تحت تاثیر ریزگردها را فراهم آورد.

اطلاعات بیشتر