بایگانی برچسب برای: انفجار در یک مرکز اتمی فرانسه باعث مرگ یک نفر شد