نوشته‌ها

نگه داری سقف و پر کردن محل استخراج

ایمنی و خطرات ماشین آلات و تجهیزات پر کاربرد در معادن

ایمنی و خطرات ماشین آلات و تجهیزات پر کاربرد در معادن

چکیده:
ماشین حفر تونل

ماشین های حفرتونل (TBM) یکی ازمهمترین ماشین آلات حفرتونل می باشند که قادرند تونل را بصورت تمام مقطع حفرکنند.مواد حفرشده به وسیله سیستم ویژه ازجلوی کار جمع آوری شده به وسیله سیستم ویژه از جلوی جبهه کار جمع آوری شده وبه داخل نوار نقاله ای که ازداخل دستگاه می گذرد به پشت ماشین هدایت می شوند.

qw

قسمت های اصلی ماشین های حفر تونل:

  • بدنه
  • صفحه حفار
  • ابزاربرش
  • چنگ زن ها
  • جک های رانش صفحه حفار

خطرات ناشی از دستگاه های حفاری

  • سروصدا
  • گردوغبار
  • آسیب های فیزیکی ناشی ازقطعات متحرک
  • برخورد وسقوط سنگ ازجبهه کار

اطلاعات بیشتر