نوشته‌ها

نقش نیروی انسانی در سوانح

ایمنی مواد منفجره ( کلاس ۱)

ایمنی مواد منفجره ( کلاس ۱)

مواد منفجره بر مبنای کاربرد در یک دسته بندی کلی به سه دسته٬ مواد منفجره اولیه٬ مواد منفجره ثانویه و پیشرانه تقسیم می شوند.

 مواد منفجره اولیه: این مواد حساسیت زیادی نسبت به اغازگری با ضربه٬ شوک٬ حرارت٬ الکتریسیته ساکن٬ اصطکاک٬ جرقه٬ سقوط و تحت پرس قرار گرفتن نشان می دهند و بصورت محصور و محصور نشده فورا منفجر می شوند که از این مواد بیشتر به منظور ساخت چاشینیهای آغاز گر انفجاری مورد استفاده قرار می گیرد موادی که در این گروه قرار می گیرند شامل: آزید سرب٬ KDNBF, LS, فولینات جیوه٬ آزید نقره٬ دی ازو پی نتروفنل٬ دی ازو دی نیترو رزورسینات سرب٬ LMNR (منو نیترو رزور سینات سرب)٬ باریم٬ استیفنات٬ پتاسیم پر کلرات٬ آزید جیوه و فولمینات جیوه می باشد.

اطلاعات بیشتر