نوشته‌ها

افت شنوایی صنعتی

استقرار نظام HSE به همراه مطالعه موردی

استقرار نظام HSE به همراه مطالعه موردی (CASE STUDY)

With the establishment of the HSE Case

برای استقرار این نظام به 51 مطالعه موردی نیازمندیم که این مطالعه ها به شرح زیر هستند:

  • HSE 1: دستورالعمل HSE در خصوص واژگونی
  • HSE 2: میراگراها
  • HSE 3: کتارل رفتار غیر ایمن سازه
  • HSE 4: تبدیل اتصالات ساده به صلب در سازه های بتنی بوسیله سیستم FRP35
  • HSE 5: عدم وجود طبقه نرم در طبقات بالایی
  • HSE 6:آرایش مناسب مهارهای جانبی
  • HSE 7: جلوگیری از رفتارهای غیر متعارف سازه به دلیل وجود میان قالب ها

اطلاعات بیشتر