نوشته‌ها

رنگ و کاربرد ان در ایمنی

رنگ و کاربرد آن در حوزه ایمنی

رنگ و کاربرد آن در حوزه ایمنی

The use of color in safety

انسان دوست دارد همیشه حداکثر فاصله را از خطرات داشته باشد اما ایا می شود محل و میزان خطر را دید؟ چطور می شود از یکسری از مخاطرات دور بود؟

در صنایع با مخاطرات زیادی روبه رو هستیم که خیلی از انها می توانند سلامتی ما را تهدید تمایند. یک سری علایم و اخطارها با رنگ های متنوعی که هر کدام دارای مفاهیمی است که در خیابان ها, بیمارستان ها و به ویژه در صنایع هستند که می توانند میزان فاصله ما را از خطرات افزایش داده یا ما را آماده فرار از آنها نمایند.

افراد جهت انجام یک فعل به روش درست و ایمن, مستلزم دریافت اطلاعات, درک آم و پردازش اطلاعات, تصمیم گیری و در نهایت اقدام در زمان مناسب می باشد. به منظور تسهیل در فرایند از دریافت اطلاعات تا اقدام, همه فهم بودن روش اطلاع رسانی و درک درست از شرایط و خطرات موجود از روش های زیر جهت اطلاع رسانی استفاده می گردد.

اطلاعات بیشتر