نوشته‌ها

دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده هوا

استفاده از دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده های هوا

استفاده از دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده های هوا

مقدمه:وقتی یونها یا مولکول های گازی در اثر گرما یا الکتریسته تحریک می شوند٬ تابشهای مشخصه ای در نواحی مرئی و ماوراء بنفش نشر میکنند این تابش نشر شده را می توان اندازه گیری کرده و در تجزیه کمی و کیفی بکار برد که به این عمل طیف سنجی نشر اتمی گفته می شود. با اینکه تمام عناصر می توانند تحریک شده و تابش مرئی و ماوراء بنفش نشر کنند وجود مشکلات عملی در تحریک غیر فلزات٬ کاربرد طیف بینی نشری را تنها در حد تجزیه حدود ۷۰ عنصر فلزی و شبه فلزی محدود کرده است.

طیف بینی نشری دارای دو مشخصه ویژه است: مشخصه اول از خصلت منحصر بفرد الگوی طول موج تولید شده توسط هر عنصر ناشی می شود مشخصه دوم حساسیت زیاد آن است که نتنها از راندمان فرایند تحریک بلکه از راندمان آشکار سازی وسایل موجود٬ نتیجه می شود. طیف سنجی نشری بر حسب روش برانگیختگی به انواع ذیل تقسیم بندی می شود:

  • طیف سنجی نشر اتمی با شعله
  • طیف سنجی نشر اتمی با تخلیه الکتریکی
  • طیف سنجی نشر اتمی با جرقه الکتریکی
  • طیف سنجی نشر اتمی با پلاسما
  • پلاسمای آرگون با جریان مستقیم
  • پلاسمای آرگون کوپل شده القائی

برای دیدن ادامه مطلب فایل پیوست شده در زیر را دانلود کنید

کپی بدون ذکز منبع بلامانع است