نوشته‌ها

ارزیابی پزشکی اثرات کلیه در مواجهه با کادمیوم

ارزیابی پزشکی اثرات کلیه در مواجهه با کادمیوم

ارزیابی پزشکی اثرات کلیه در مواجهه با کادمیوم

اطلاعات موجود کمک شایانی به پزشکان و مسولانی می کند که در صنعت با با کادمیوم مواجهه دارند.

 کد شناسایی استاندارد های کادمیوم در صنعت های مختلف به صورت زیر است:

1910.1027 برای صنعت عمومی است

 29 CFR 1926.1127 برای صنعت ساخت و ساز

 29 CFR 1915.1027 برای صنعت کشتی سازی

 29 CFR 1928.1027 برای صنعت کشاورزی

این استانداردها برای افرادی که دارای اثرات کلیوی کادمیوم و یا مشابه آن هستند بسیار حائز اهمیت است.

 آسیب کلیه در مواجهه شغلی با کادمیوم

مواجهه شغلی با کادمیوم می تواند به آسیب های جدی کلیوی(پروتئینوری توبولار کلیوی- renal tubular proteinuria) منجر می شود.

همه کارکنانی که در معرض خطر قرار گرفتن کادمیوم بالا یا بیشتر از  μg/m3 2.5 قرار دارند باید تحت برنامه مراقبت پزشکی مورد بررسی قرار گیرند.

اهمیت نظارت پزشکی

مقررات نظارت پزشکی در استاندارد کادمیوم برای رسیدن به سه هدف اصلی است:

1-   شناسایی کارگرانی که در معرض افزایش ابتلا به عوارض کلیوی،عوارض جانبی و یا ابتلا به عوارض مزمن کادمیوم هستند

2- جلوگیری از بیماری کلیوی ناشی از کادمیوم

3- شناسایی و به حداقل رساندن بیمارهای ناشی از کادمیوم

برای نیل به این اهداف باید همواره به شاخص های بیولوژیکی مهم همچون میزان کادمیوم در خون(CDB)، میزان کادمیوم ادرار و میزان microglobulin در ادرار (β2MU) توجه کنیم.

اگر در این نظارت ها میزان کادمیوم بالاتر از سطح طبیعی باشد، باید اقدامات مهندسی و مدیریتی را مد نظر بگیریم و همچنین نظارت پزشکی را شدیدتر کنیم.

در هر بار اندازه گیری بیولوژیکی ما اطلاعاتی مهمی را بدست می آوریم و براحتی تشخص می دهیم که آیا در معرض خطر قرار دارد یا نه.

میزان کادمیوم در خون با میکروگرم در هر لیتر بیان و اندازه گیری می شود.

منبع کادمیوم در بدن کلیه است که با در معرض قرار گرفتن طولانی مدت با کادمیوم های موجود در هوا میزان کادمیوم بدن افزایش میابد که آن را بعنوان میکرو گرم در هر گرم کراتینین در ادرار اندازه گیری و بیان می شود.

آسیب های بالقوه و بالفعل کلیه را با microglobulin بالا در ادرار شناسایی میکنند و بر پایه میکروگرم microglobulin در هر گرم کراتینین در ادرار (B2MU) اندازه گیری و بیان می شود.

استفاده از اندازه گیری بیولوژیکی در نظارت پزشکی

سطوح  بالا اندازه گیریهای بیولوژیکی نشاندهنده میزان ابتلا به بیماری کلیوی کادمیوم ناشی از (پروتئینوری توبولار کلیوی)،است. در مراقبتهای پزشکی در صورتی که سطح کادمیوم بالاتر باشد. پزشکان باید کارکنان را از خطر افزایش ابتلا به اختلال عمکرد کلیه آگاه کنند و اقدامات پزشکی اجباری و غیر اجباری را در این این شرایط مشخص میکنند.

فعالیت های اجباری و غیر اجباری در شرایط حاد به شرح زیر است:

اندازه گیری بیولوژیک

سطح نرمال

افزایش سطح حذف  ممیزی اجباری

سطح بسیار بالا و حذف ممیزی اجباری

سطح بسیار بالای حذف اجباری

حدف  اجباری

≤ 3

> 3 و ≤ 7

> 7

> 7

Beta-2 (β2MU)4

≤ 300

> 300 و ≤ 750

> 750

> 750

کادمیوم در خون CdB)3)

≤ 5

> 5 و ≤ 10

> 10

> 10

سطح ماشه

سه بار در سطح نرمال اندازه گیری میشود

 یک بار در سطح بالا اندازه گیری می شود

یک بار در سطح بسیار بالا اندازه گیری می شود

بعد از انجام دادن تست برای پیگیری ظرف مدت 90 روز از β2MU یا CDB  استفاده می شود

ریسک در این سطح

خطر ناچیز و یا نسبتا کم پروتئینوری ساخته شده از لوله کلیوی

خطر پروتئینوری ساخته شده از لوله کلیوی (سابقه تجربه شده توسط افراد جامعه)

خطر  بسیار بالای ابتلا به پروتئینوری ساخته شده از لوله کلیوی

اگر B2MU در سطح بالا و CdU and CdB در سطح 5 باشد خطر ممکن است غیر طبیعی نباشد

اقدامات

ارائه نظارت بیولوژیکی سالانه و معاینات دوساله پزشکی

ارائه نظارت بیولووژیکی 6 ماهه و معاینات پزشکی سالانه تا زمانی که همه اندازه گیری ها به سطح عادی و نرمال برگردد.

ارائه نظارت بیولوژیکی سه ماهه و معاینات پزشکی شش ماه یکبار تا زمانی که همه اندازه گیری ها به سطح عادی و طبیعی باز می گردد.

فراهم کردن نظارت بیولوژیکی سه ماهه و معاینات پزشکی شش ماه یکبار تا زمانی که پزشک تصمیم بگیر که کارکنان به کار برگردند یا از آن کار به طور دائم ترخیص شوند.

1- این جدول تنها بر اساس استاندارد کادمیوم برای برداشتن اقدامات پزشکی ایجاد شده است در موارد دیگر ممکن است با توجه به نتایج حاصل شده مجددا از معاینات پزشکی استفاده شود.

2-  CdU = CdU μg per grCr

3-  β2MU = β2MU μg per grCrU

4 –  CdB = CdB μg per lwb

5- در مواردی که B2MU زیاد باشد و سطح CdU and CdB نرمال باشد در این حالت باید پزشک بررسی کند که آیا مقدار B2MU  همان B2MU واقعی است. اگر اینطور باشد پزشک باید علت سطح بالای پروتئین در ادرار را تعیین کند.

OSHA برای تعیین اینکه اقدامات اجباری پزشکی را در محیط کارحذف کند یا نه اندازه گیری های  بیولوژیکی مهمی را انجام داده است. در این اندازه گیری ها در صورتی که سطح B2MU  و CDU و DCB در سطح بسیار بالا باشد پزشکان باید اقدامات  ضروری خود را برای کاهش سطح شروع کنند.

چندین سناریو بالقوه وجود دارد. به عنوان مثال، یک سناریو بالقوه در جدول 1، ستون 4 (حذف اجباری) مشخص شده است. در این مثال پزشک کارگر را از انجام دادن  کار منع میکند و کارگر را تحت نظارت بیولوژیکی سه ماهه و معاینات پزشکی شش ماهه قرار می دهد تا اینکه همه پارامتر ها به سطح طبیعی باز گردد.

یکی دیگر از سناریو در جدول 1، ستون 5 (حذف اجباری) نشان داده شده است. در این سناریو OSHA  در این مورد هم با توجه به اینکه میزان CdU or CdB و B2MU در سطح بالایی قرار دارند اقدامات پزشکی را توصیه میکند. علاوه براین کارفرمایان را ملزم میکند که نظارت بیولوژیکی سه ماهه و معاینات پزشکی شش ماهه را تا زمانی که پزشک اجازه بازگشت کارگر به کار یا اینکه کارگر را به طور دائم از کار منع کند را انجام دهند.

مشاوره eTooL در اندازه گیری بیولوژیکی کادمیوم

OSHA  یک سری ابزارها در این زمینه منتشر کرده است که به پزشکان در تصمیم گیری و ارائه راه حل بهتر به کارکنان کمک شایانی می کند. این مشاوره را در قالبی از پرسشها برای پزشکان فراهم کرده است که با توجه به داده های حاصل از نظارت بیولوژیکی مسیر مناسب را برای راهنمایی پزشکان در شرایط مختلف فراهم کرده است.

در تمام صنایع از معیارهای مشابهی در نتایج آزمون نظارت بیولوژیکی برای تعیین استانداردهای کادمیوم استفاده می شود با این حال از مشاور نباید بعنوان مرجع استفاده شود بلکه باید باتوجه به مستندات قابل اجرا در صنعت ساخت و ساز استاندارد کادمیوم را تعیین کرد در نتیجه پزشک باید هم از مشاور و هم از استادارد های ساخت و ساز برای تعیین استانداردها استفاده کند.

اصل مقاله به زبان لاتین را می توانید در زیر دانلود کنید.