نوشته‌ها

مدل ایمنی و حفاظت فنی

فصلنامه تخصصی ایمنی و بهداشت حرفه ای سبحان

فصلنامه تخصصی ایمنی و بهداشت حرفه ای سبحان

سال اول| شماره اول| آذرماه 1395| تیتراژ 500 نسخه

توضیحات

صاحب امتیاز: انجمن مسولین ایمنی و بهداشت شهرستان گرگان
مدیر مسول: مهندس محمدرضا رضایی پور
سردبیر: مهندس حسین وردان
کدیر اجرایی: مهندس میثم رودباری
هیئت تحریریه: مهندس نسرین دری, میثم رودباری, مژگان طبسی, پویا قربانی, فاطمه مقصودلو, حسین وردان
طراح شماره یک: مهندس حسین وردان

مباحث:

 • سرمقاله
 • کلام امیر
 • مخاطرات شغل کشاورزی
 • استرش شغلی چالش خاموش
 • خانه داری, خطرات ایمنی و بهداشتی
 • ایمنی مدارس
 • سرویس مدارس و ایمنی کودکان
 • مواد قانونی مرتبط به کارشناس
 • کوله پشتی مناسب کودکان
 • شرایط بهداشتی محیط مدرسه
 • گزارش خبری؛ کاهش 30 درصدی حوادث شغلی
 • سلامت و بهداشت کار با کامپیوتر
 • گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن
 • عملکرد 3 ساله انجمن در دوره گذشته

 

حتما بخوانید:

نشریه شماره 2 سبحان

نشریه شماره 3 سبحان

مجلات بهداشت حرفه ای