نوشته‌ها

تجزیه و تحلیل در راحتی صندلی راننده با استفاده از شکل تماسی

جزوه ارگونومی در محیط کار

جزوه ارگونومی در محیط کار

Ergonomics in the Workplace booklet

تهیه و تنظیم: مهندس سعید احمدی
فرستنده: مهندس امیر عرب پور

 

تناسب شغل با کارگر – Fitting the job to the worker

تعاریف

 • ترجیحا تناسب شغل با شخص به جای سازگاری شخص با محیط کارش
 • طراحی ایستگاه کار برای پیشگیری از صدمات و بیماری های حرفه ای
 • پی بردن به توانایی ها و محدودیت های بدن انسان

اهداف عوامل انسانی (ارگونومی):

 • افزایش کارایی و بازده انجام کار
 • سهولت کاربرد دستگاه ها و کاهش خطای انسانی
 • کاهش خستگی و تنش
 • افزایش راحتی
 • افزایش رضایت شغلی
 • افزایش کیفیت زندگی
 • کاهش غیبت ها
 • کاهش حوادث شغلی
 • حفظ سلامت کارگران
 • افزایش سطح ایمنی
 • افزایش بهره وری و بهبود کیفیت فرآورده

اطلاعات بیشتر