نوشته‌ها

سیستم پروانه کار

استانداردها و سیستم های مدیریت کیفیت

استانداردها و سیستم های مدیریت کیفیت

معرفی استانداردها و سیستم های مدیریت کیفیت این مطلب شامل توضیحی بر عناوین زیر می باشد:

  1. استاندارد HACCP
  2. استاندارد ISO 14000
  3. استاندارد ISO 9000
  4. استاندارد ISO /IEC 17025
  5. استاندارد ISO/TS 16949
  6. استاندارد OHSAS 18001
  7. استاندارد QS 9000
  8. استاندارد Sogedac
  9. مدل تعالی سازمانی
  10. مدیریت استراتژیک

اطلاعات بیشتر