نوشته‌ها

منابع داده ها و ممیزی

دوره آموزشی مميزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO19011:2002, BS8800

دوره آموزشی مميزی داخلی IMS بر اساس استاندارد  ISO19011:2002, BS8800

تهيه و اجرا :

شركت خدمات مهندسي ومشاوره فراگير سازان بهپويي (فرساب)

مقدمه:

يكي از نيازمنديهاي مهم در امر استقرار استانداردهاي ايزو 9000، 14000 و OHSAS18000 مميزي سيستم IMS مي باشد . مميزي بايد يك  ماموريت عارضه يابي تلقي گردد و نه بصورت يك عمليات مچ گيري و يا پليسي ، هدف مميزي جمع آوري اطلاعات جهت تعيين نحوه كاركرد يك سيستم IMS و اطمينان از اين موضوع است كه سيستم  IMS حداقل مطابق با استانداردهاي ايزو 9000،  14000 و  OHSAS18000 مي باشد.

  • استاندارد ISO19011:2002 مميزي را اينگونه تعريف مي كند :

مميزي فرآيندي سيستماتيك ، مستقل و مدون براي كسب شواهد مميزي و ارزيابي مبتني بر واقعيت آن به منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي

مميزي يك بازرسي نمونه اي است

اطلاعات بیشتر