نوشته‌ها

ارزیابی سیستم های تهویه

پایش و آزمون سیستم های تهویه

پایش و آزمون سیستم های تهویه

پایش و آزمون سیستم های تهویه

تهیه و تنظیم: دکتر فرشید قربانی

تعاریف:

تهویه: تامین هوای پاک سازی شده یا خارج کردن هوای آلوده از محیط به منظور بهبود کیفیت هوا موجود

تهویه صنعتی شامل تهویه عمومی ( تهویه رقتی و تهویه مطبوع) و تهویه موضعی می باشد.

تهویه موضعی: دمش هوا پاک  بر یک موضع (تهویه موضعی دمشی) یا مکش هوا آلوده از موضع انتشار الاینده و هدایت آن به محیط خارج از کارگاه

رایجترین سیستم تهویه مورد استفاده صنایع تهویه موضعی مکنده می باشد.

سیستم های تهویه موضعی مکنده (Local Exhaust Ventilation System)

هود: وظیفه به دام اندازی و هدایت آلاینده ها

کانالها و متعلقات و اتصالات آنها مثل زانویی, ورودی, دمپر, دریچه, تبدیل واگرا و همگرا و …

فن: با عمل ائرودینامیکی باعث به جریان در آوردن و رانش هوا می شود.

پالایشگر: وظیفه حذف (نسبی) آلاینده از جریان  هوا

برای اطمینان ازکارایی یک سیستم تهویه موضعی مکنده, بایستی در بدو راه اندازی و پس از آن به طور منظم و دوره ای مورد پایش قرار گیرد.

دلایل پایش سیستم های تهویه موضعی

 • ثبت راندمان اولیه سیستم و تعیین تطابق عملکرد سیستم با مشخصات طراحی
 • تعیین تطابق سیستم با استانداردهای مربوطه در زمینه تهویه
 • تامین داده های اولیه و پایه
 • تامین داده هایی برای کمک به طراحی سیستم های بعدی
 • تعیین اینکه آیا سیستم طرفیت کافی برای افزایش ساخه های مکنده دیگر دارد.
 • تامین داده هایی از طریق تست های دوره ای برای تشخیص تعمیرات و مراقیبت های لازمه

محدودیت ازمایش سیستم های تهویه:

کلیه پایش ها و آزمون هایی که مربوط به سنجش میزان جریان هوا, سرعت, فشارها, دما و سایر متغیرها است, شاخص های مفیدی رفتار ثابت سیستم در مکش هوا بداخل هودها می باشد اما نمی تواند نشانگر اثر بخشی در کنترل مواجهه با آلاینده ها باشد بنابراین است قبل و بعد از اجرای سیستم تهویه, نمونه برداری فردی و محیطی توسط کارشناسان بهداشت صنعتی انجام شود تا میزان کارایی سیستم تعیین گردد.

ادامه موضوعات زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • استانداردهای تهویه ACGIH
 • پایش سیستم های تهویه موضعی
 • بازرسی از سخت افزار سیستم تهویه (کانال ها, هواکش ها, پالایشگر)
 • آزمون پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه
 • آزمون هودها
 • روش استفاده از لوله پیتوت
 • آنمومتر Anemometer
 • تعیین ایستگاه های اندازه گیری تهویه
 • استفاده از دود یا گاز ردیاب (Smoke or Tracer Gas)
 • تعیین سرعت و دبی با سنجش فشار سرعت
 • تعیین پارامترهای عملیاتی هواکش
 • انواع دودسنج های نوری و حرارتی
 • کالیبراسیون وسایل سنجش هوا

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پایش و آزمون سیستم های تهویه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

⇐ آشنایی با اصول تهویه و بهداشت هوا در بیمارستان

⇐ ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی

⇐ اندازه گیری و ارزیابی تهویه صنعتی

⇐ دستورالعمل سیستم های تهویه

 دانلود کتاب تهویه صنعتی محمد جواد جعفری