نوشته‌ها

Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

دانلود کتاب مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن

دانلود کتاب مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن

The book crisis management and secure Industries and Mines

تعارف و مفاهیم کلی:

بحران (disaster):

بحران واژه نسبی است و این اصطلاح را وقتی بکار می برند که عمق فاجعه از حد امکانات سازمان مقابله کننده فرتر اشد و یا: بحران به حوادثی اطلاق می شود که در اثر رخدادهای و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید و سختی و مشکلاتی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری, فوری و فوق العاده دارد.

بحران ملی:

بحرانی است که مقابه با آ« خارج از توان مجموعه مدیریت بحران و امکانات یک استان باشد. سایر موارد بعنوان بحران استانی یا محلی محسوب می شود.

تعریف WHO از حوادث غیر مترقبه:

واقعه ای است که باعت ویرانی, رکود اقتصادی, خسارت به مال و جان انسانها و آسیب به وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه در مقیاسی وسیع گردد, بطوری که نیاز به کمکک های خارجی احساس شود.

مهمترین موضوعات کتاب به شرح زیر است:

 • تعارف و مفاهیم کاربردی
 • استانداردهای بین المللی و مدیریت بحران
 • انواع وضعیت اضطراری
 • سیستم فرمان دهی بحران
 • مدیریت اطلاعات
 • عوامل موثر در خروج اضطراری
 • شبرنگ ایمنی یا پرمالایت
 • فرایند مدیریت بحران
 • مدیریت بحران و پیمانکاران
 • دستورالعمل ها در مدیریت بحران
 • چک لیست ها
 • مدیریت حوادث شیمیایی
 • زلزله و پیامدهای آن در مراکز صنعتی
 • مقابله با زلزله در کارخانه ها
 • مدیریت بحران و آتش سوزی در کارخانه ها
 • نجات مصدوم درفضای پر از دود
 • روش اجرایی مقابله با بحران
 • لیست افراد مدیریت بحران
 • نقش آموزش در مدیریت بحران
 • تمرین های ادواری
 • مانور در مدیریت بحران
 • مدیریت بحران در ایران

و بسیاری از موضوعات دیگر که با دانلود کتاب می توانید مشاهده کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید